Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Hurtownia Zbroja prowadzony pod adresem www.hurtownia.zbroja.pl dalej zwaną Witryną przez ZBROJA International Trade Andrzej Zbroja z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. I. Prądzyńskiego 45a, 50-433 Wrocław, dalej zwanego sklepem internetowym.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania.

Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, pod numerem: 096663.

Certyfikat rejestracji w GIODO
 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Sklep hurtownia.zbroja.pl stosuje system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimami. W tym celu sklep hurtownia.zbroja.pl gromadzi pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są w celu korzystania z Witryny przez użytkownika oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1.     Imię i nazwisko

2.     Nazwa firmy, jeżeli klient życzy sobie wystawienie faktury VAT

3.     Adres zameldowania na pobyt stały

4.     Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

5.     Adres poczty elektronicznej

6.     Numer telefonu

7.     Numer NIP, jeżeli klient życzy sobie wystawienie faktury VAT

Ponadto Sklep Internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w przypadku płatności kartą:

1.     Numer karty kredytowej lub płatniczej

2.     Rodzaj karty płatniczej

3.     Data ważności party

4.     Numer CVV

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie do realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

Marketing Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przysłania Państwu informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Udostępnienie informacji

Sklep Internetowy może, za Państwa zgodą, udostępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

1.     Firma kurierska DPD

2.     System płatności internetowej PayPal

3.     System płatności internetowej DotPay

w celu realizacji zamówienia. Przekazywane informacje zależne są od wybranej metody wysyłki i płatności.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres hurtownia@zbroja.eu

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL o sile szyfrowania 128/256 bitów.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynę. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: hurtownia@zbroja.eu

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: hurtownia@zbroja.eu

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwa kierować pod adres hurtownia@zbroja.eu

Ochrona danych osobowych

Stosujemy się do zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Co więcej, jeśli wyrazisz takie życzenie, usuniemy twoje dane z naszego systemu po zakończeniu transakcji sprzedaży. Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, pod numerem: 096660

Zwrot towaru bez podania przyczyny
Ka
żdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego HURTOWNIA.ZBROJA.PL przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

ZBROJA INTERNATIONAL TRADE ANDRZEJ ZBROJA
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 45a
50-433 Wrocław
tel. 071 341 58 00, fax. 071 342 57 19
SKLEP INTERNETOWY HURTOWNIA.ZBROJA.PL
adres: www.hurtownia.zbroja.pl
e-mail: hurtownia@zbroja.eu

OŚWIADCZENIE.PDF
OŚWIADCZENIE.DOC

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej (tradycyjnie lub mailowo).

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

ZBROJA INTERNATIONAL TRADE ANDRZEJ ZBROJA
ul. Gen. I. Prądzyńskiego 45a
50-433 Wrocław
tel. 071 341 58 00, fax. 071 342 57 19

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę ZBROJA INTERNATIONAL TRADE ANDRZEJ ZBROJA świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Wyłączenie prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie przesyłek kurierskich.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od zaginięcia i uszkodzenia podczas transportu, dlatego nie należy obawiać się, że na przykład pieniądze, które zostały przelane na nasze konto bankowe zostaną stracone. W przypadku zaginięcia przesyłki niezwłocznie wyślemy zamówienie ponownie lub zwrócimy wartość przedpłaty.

Przejrzystość informacji.
Na naszych stronach przedstawiamy w przejrzystej formie pełne informacje o obowiązujących zasadach sprzedaży oraz pełne informacje o firmie ZBROJA International Trade Andrzej Zbroja - właścicielu sklepu internetowego HURTOWNIA.ZBROJA.PL

 Pewność firmy

ZBROJA International Trade Andrzej Zbroja, która jest właścicielem sklepu  internetowego HURTOWNIA.ZBROJA.PL zatrudnia 40 osób i ciężko pracujemy dla zapewnienia satysfakcji naszym klientom. Posiadamy stabilne podstawy finansowe, sieć sklepów i hurtowni stacjonarnych, zróżnicowaną ofertę,  zgrany zespół pracowników i elastyczne kierownictwo. Dzięki temu jesteśmy  w stanie sprawnie reagować na zmieniające się warunki na konkurencyjnym  rynku.


Porównaj